info

fb-icon
Drukarnia SIEDEM Facebook
Drukarnia Siedem cennik DTF

Regulamin

 

Regulamin portalu internetowego drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl
z dnia 22.02.2011
po zmianach z dnia 08.09.2015

 

I. Postanowienia ogólne

1.1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego drukarni dostępnego pod adresami drukarniasiedem.pl lub drukarnia7.pl, zwanego dalej "drukarnią", "drukarnią internetową" lub "drukarnią internetową SIEDEM".

1.2) Właścicielem i administratorem drukarni internetowej jest:
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Kwidzynie pod numerem 9424.

Studio SIEDEM
82-500 Kwidzyn
ul. Krasickiego 20A
NIP: 744-105-50-34

1.3) Informacje podane na stronie drukarni o produktach, a w szczególności ich parametry techniczne i użytkowe, opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4) Drukarnia internetowa SIEDEM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.II. Zasady korzystania z portalu

2.1) Korzystanie z drukarni internetowej oznacza akceptację regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2) Administrator drukarni internetowej może pozbawić Klienta prawa do korzystania z portalu drukarni oraz ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) w trakcie rejestracji podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) za pośrednictwem portalu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora drukarni za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu bądź godzące w dobre imię drukarni internetowej SIEDEM.
d) zakończył współpracę z drukarnią.

2.3) W przypadku pozbawienia Klienta prawa do korzystania z portalu, nie dopuszcza się możliwości powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora drukarni.

2.4) Klient rejestrując się w systemie drukarni internetowej akceptuje treść e-maili systemowych, które są wysyłane na adres wprowadzony podczas rejestracji. Treści dotyczą sekcji zmian na koncie Klienta, zmian w złożonych zamówieniach oraz ofert reklamowych drukarni internetowej SIEDEM.

2.5) Klient portalu drukarni nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów jak również dla drukarni,
e) świadomie wykorzystywać błędów portalu.

2.6) Klient zobowiązany jest do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z internetu,
c) poinformowania administratora drukarni o wszelkich zauważonych błędach portalu, które mogłyby przyczynić się do narażenia drukarni na straty.


 

III. Zamówienia – zawieranie umowy sprzedaży

3.1) Przedmiotami zawierania umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których ścisłe właściwości zostają określone przez Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem portalu drukarni.

3.2) Zamówienie mogą składać Klienci zarejestrowani (posiadający konto w drukarni internetowej) oraz Klienci nie posiadający takiego konta.

3.3) Zamówienia składane przez niezalogowanych Klientów wiążą się z dodatkową opłatą, która jest przedstawiana podczas składania nowego zamówienia.

3.4) Zamówienia zostają przekazane do realizacji z chwilą, gdy pliki przesłane przez Klienta zostaną zaakceptowane przez osobę weryfikującą oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie drukarni (dotyczy zleceń opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności online)

3.5) Klient drukarni internetowej może dokonywać płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, przelewu online bądź transakcji gotówkowej. Drukarnia nie umożliwia innej metody płatności (np. za pobraniem).

3.6) Klient może liczyć na dodatkowe upusty z cen wynikające z:
a) przystąpienia do programu partnerskiego (agencje reklamowe, itp.),
b) wstawienia reklamy drukarni - jeśli na podstronie z produktem istnieje taka możliwość,
c) wykorzystania otrzymanego kodu rabatowego.

3.7) Mając na uwadze fakt, że właściwości zamawianych w ramach portalu produktów są ściśle określane przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od umowy.

3.8) Zamówienia, które nie zostały opłacone, ważne są przez 30 dni, po upływie których zostają automatycznie usunięte z konta Klienta.

3.9) Z klientami, którzy opłacili złożone zamówienie, ale nie dostarczyli poprawnych plików zgodnych ze specyfikacją, po 30 dniach od dnia zaksięgowania płatności na koncie drukarni, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

3.10) Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na dane księgowe przedstawione w szczegółach zamówienia zgodnie z zasadami księgowymi. Faktura zostaje udostępniona do pobrania na koncie Klienta, o czym Klient informowany jest automatyczną wiadomością e-mail wysyłaną na adres przedstawiony w jego profilu. W przypadku nie wyrażenia zgody otrzymywania faktury drogą elektroniczną, zostanie ona wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni roboczych od daty realizacji zamówienia na dane księgowe przedstawione w profilu Klienta.

3.11) Zamówienia w systemie drukarni internetowej można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Godziny graniczne akceptacji plików oraz terminy realizacji prezentowane są na stronie portalu odrębnie dla każdej konfiguracji wszystkich produktów.

3.12) W przypadku braku produktu lub braku jego konfiguracji na stronie drukarni, jesteśmy w stanie przygotować wycenę indywidualną dla Klienta. Szczegóły dotyczące wyceny produktu należy wysłać na adres: wyceny@drukarniasiedem.pl.
a) Na zapytania drukarnia stara się odpowiedzieć jak najszybciej, zwykle czas ten nie przekracza 48 godzin w dni robocze.
b) Dla zamówień pozasystemowych nie jest uwzględniany rabat związany z udziałem w programie partnerskim.


 

IV. Dostawy

4.1) Wysyłka towaru pod wskazany przez Klienta adres dostawy dotyczy wyłącznie jednego miejsca na terenie Polski. W przypadku podania więcej niż jednego adresu dostawy zostaną doliczone dodatkowe koszty. Towar, który miałby zostać wysłany za granicę Polski wymaga indywidualnego kontaktu z obsługą drukarni internetowej.

4.2) Prezentowane terminy realizacji na stronie drukarni internetowej przedstawiają przybliżony czas realizacji. Ostateczny termin realizacji klient otrzymuje w wiadomości e-mail wysyłanej przez automatyczny system powiadomień lub obsługę drukarni internetowej. Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

4.3) Drukarnia dopuszcza możliwości nieterminowych realizacji zleceń wynikających z przyczyn zewnętrznych (np. braków w dostawach energii elektrycznej, awarii maszyny). W przypadku opóźnienia związanego z nieterminową dostawą (np. kurier nie przyjeżdża na czas) obsługa drukarni nie ma na to wpływu i nie bierze za to odpowiedzialności.


 

V. Ceny i formy płatności

5.1) Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi zamówienia, koszt produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2) Płatności za zamówienia można dokonywać:
a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU,
b) korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego,
c) gotówką.

5.2) Drukarnia internetowa SIEDEM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.


 

VI. Materiały do druku

6.1) Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesyłanych przez klienta ani za ewentualne naruszenia praw autorskich. Jeśli materiały będą zawierać treści niezgodne z prawem, lub naruszające normy obyczajowe, drukarnia ma prawo odmówić drukowania takich materiałów.

6.2) Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

6.3) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektów graficznych.


6.4) Pliki do zamówień muszą spełniać określone wymagania według instrukcji znajdujących się na portalu. W przypadku niedostosowania się do potrzeb drukarni osoba weryfikująca ma prawo odrzucić pliki. Klient ma obowiązek skorygować projekty lub zaakceptować pliki pomimo odrzucenia.

6.5) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku

6.6) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików.

6.7) Pliki zrealizowanych zamówień są archiwizowane po upływie:
a) w przypadku wgrania przez stronę drukarni: 1 miesiąca,
b) w przypadku wgrania przez ftp drukarni: 7 dni.

6.8) Wszystkie dokonywane przez drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania akceptacji od Klienta.

6.9) W przypadku braku projektu drukarnia jest w stanie przygotować go za Klienta. Ceny za przygotowania projektów widnieją w widoku danego produktu. W innych przypadkach taka usługa podlega wycenie indywidualnej. Portfolio można obejrzeć w opisie danego produktu lub na stronie 7.net.pl.


 

VII. Reklamacje

7.1) Reklamacje można składać do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacje danej usługi nie będą rozpatrywane.

7.2) Reklamacje zamówień, które zostały zrealizowane przy akceptacji odrzuconych plików nie będą rozpatrywane.

7.3) Klient może złożyć reklamacje za pośrednictwem panelu zamówień (dotyczy użytkowników zalogowanych) bądź poprzez wiadomość e-mail: info@drukarniasiedem.pl (dotyczy użytkowników niezalogowanych). Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności oraz jeśli jest to możliwe materiały w postaci zdjęć przedstawiające problem. Reklamacje źle udokumentowane nie będą rozpatrywane.

7.4) Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

7.5) Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16.00 będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

7.6) Ze względu na brak zgodności pomiędzy wyświetlaniem kolorów przez większość monitorów a technologią druku (gdzie wykorzystywana jest przestrzeń kolorystyczna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruków z obrazem wyświetlanym na ekranach jest niepoprawne technologicznie. Różnice kolorów pomiędzy wydrukami a obrazem wyświetlanym na ekranach nie może stanowić powodu do zgłoszenia reklamacji.

7.7) Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorowywać kolory zawarte w projektach dostarczanych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to w przypadku druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może mieć miejsce przy wznawianiu projektów do druku. Różnice te nie mogą stanowić powodu do zgłoszenia reklamacji.

7.8) Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie może stanowić powodu do zgłoszenia reklamacji.

7.9) Za nieprawidłową warstwę lakieru offsetowego, dyspersyjnego, UV lub wypukłego uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

7.10) Mając na uwadze specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% zamówionej ilości,
f) przy lakierowaniu lakierem UV wybiórczym oraz lakierem wypukłym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.

7.11) Drukarnia weryfikuje zasadność reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez dział kontroli jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi drukarnia.

7.12) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towaru. Osoba zamawiająca jest zobowiązana sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez drukarnię.

7.13) Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.14) Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania lub zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.


 

VIII. Błędy portalu drukarnia

8.1) Drukarnia internetowa SIEDEM podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania portalu, w pełnym zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie jak najkrótszym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.
8.2) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@drukarniasiedem.pl.
8.3) Zgłaszając błąd portalu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz możliwie jak najdokładniej opisać problem.


 

IX. Własność intelektualna

9.1) Zawartość portalu internetowego drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu drukarni internetowej SIEDEM oraz treści w nim zawarte należą do firmy Studio SIEDEM reprezentowanej przez Justynę Malinowską. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu drukarnia internetowa SIEDEM. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl bez zgody właściciela jest zabronione.


 

X. Postanowienia końcowe

10.1) Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy drukarnią internetową SIEDEM a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby drukarni.
10.1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca zamówienia w ramach portalu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl.
4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresami drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
5. Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności portalu drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy drukarnią internetową SIEDEM a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego drukarniasiedem.pl / drukarnia7.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienia – zwane również zleceniami: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.